,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa-NF-CZ08-BFB-1-028-2017 – Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference, Norsko

Název iniciativy: Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference, Norsko

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-028-2017

Doba realizace iniciativy: 12. června 2017

Rozpočet iniciativy: Kč 66 150,–

Počet zainteresovaných účastníků: 3 (3x projekty podpořené z programu CZ08)

Odpovědný organizátor akce: partneři projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015

Shrnutí cílů iniciativy:

Předkládaná iniciativa je zaměřena na prohloubení spolupráce mezi partnery projektů podpořených v rámci programu CZ08, Norských fondů 2009-2014, Czech Norway Pilot CCS Study (žadatel ČVUT v Praze), REPP-CO2 (žadatel ČGS) a HITECARLO (žadatel VŠCHT Praha), a  zástupci z řad odborné veřejnosti zapojenými v oblasti jak administrace, tak výzkumu a vývoje CCS technologií v Norsku, konkrétně účastníky konference 9th Trondheim CCS conference.

Hlavním cílem iniciativy je příprava, organizace a realizace diskuzního meetingu „ CZECH -NORWEGIAN COOPERATION IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CCS TECHNOLOGIES – PAST, PRESENT AND FUTURE OF PARTNERSHIPS FORMED UNDER THE CZ08 PROGRAMME, NORWAY GRANTS 2009-2014“, který se bude konat v Trondheimu jako přidružená akce konference „9th Trondheim Carbon Capture and Storage Conference“ (TCCS-9) dne 12. června 2017 od 13:00 do 16:00. Meeting bude připraven v česko-norské spolupráci za účasti partnerů všech tří zmíněných projektů z programu CZ08 a zástupců veřejné správy ČR (Zprostředkovatele programu MF, Partnera programu MŽP)..

První oznámení a předběžný program meetingu je v příloze této žádosti.

Hlavní vizí společného meetingu je zhodnocení bilaterálního přínosu vzniklé spolupráce mezi česko-norskými partnery, respektive sítě česko-norského partnerství mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti zabývajícími se výzkumem v oblasti CCS technologií, v rámci programu CZ08, Norských fondů 2009-2014 a nastínění jejího vývoje v budoucnosti (udržitelnosti), zejména rozšíření této sítě o nové partnery z ČR, Norska i mezinárodních organizací.

Část meetingu bude koncipována v podobě dílčích setkání mezi jednotlivými účastníky z řad výzkumných a vývojových pracovišť z oblasti CCS technologií v Norsku, ČR a světě. Předpokládá se účast okolo 40 zástupců z řad partnerů projektů podpořených v rámci Norských fondů 2009-2014, administrátorů programu CZ08 a odborné veřejnosti (účastníků konference 9th Trondheim CCS konference resp. RCN apod.).

V rámci meetingu zástupci Ministerstva financí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR zhodnotí program CZ08 v Norských fondech 2009-2014 z hlediska dosažených cílů a přínosů, nastíní budoucí záměry podpory výzkumu a vývoje CCS technologií v rámci schématu nově připravovaných Norských fondů 2015-2022  a představí připravovaný Evropský program NER300/NER400/Inovační fond, jehož cílem je podpora nových vývojových aplikací i oblasti nízko-uhlíkaté energetiky, do kterých CCS technologie patří.

 

Související projekty z programu CZ08:

I. Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

I. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

II. Název projektu: Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)

II. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-006-2015

III. Název projektu: Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

III. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-005-2015

 

Materiály iniciativy: