,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa – NF-CZ08-BFB-1-026-2017 – Účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 na konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference (TCCS-9)

Název iniciativy: Účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 na konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference (TCCS-9)

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-026-2017

Doba realizace iniciativy: 10. – 15. června 2017

Rozpočet iniciativy: Kč 276 070,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 5 (5x ČVUT v Praze)

Shrnutí cílů iniciativy:

Cílem této iniciativy je aktivní účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (SINTEF ER a ČVUT v Praze) na mezinárodní konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference (https://www.sintef.no/projectweb/tccs-9/), která bude probíhat ve dnech 12. – 14. června 2017 v Trondheimu, Norsko.

V rámci aktivní účasti na konferenci budou předneseny 4 společné příspěvky výstupů partnerů (účastníků) projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a výměnných studijních pobytů, podpořených v rámci BF, iniciativy NF-CZ08-BFB-1-015-2016 s názvy:

– CA-LOOPING DUAL CIRCULATING FLUIDIZED BED MODEL FOR A CO2 CAPTURE
– NOX  FORMATION IN OXY-FUEL COMBUSTION OF LIGNITE IN A BUBBLING FLUIDIZED BED – MODELLING AND EXPERIMENTAL  VERIFICATION
– TECHNO-ECONOMIC EVALUATION OF CO2 TRANSPORT FROM A LIGNITE-FIRED IGCC PLANT IN THE CZECH REPUBLIC
– INTERMEDIATE PRESSURE REBOILING IN GEOTHERMAL FLASH PLANT FOR INCREASED POWER PRODUCTION AND MORE EFFECTIVE CO2 CAPTUREBilaterálními přínosy iniciativy jsou:
– sdílení znalostí a zkušeností s účastníky konference 9th Trondheim CCS conference
– rozšíření stávajících partnerství a vytvoření nových pro budoucí česko-norskou spolupráci v oblasti CCS technologií
– zvýšení publicity výstupů vzniklých z projektů podpořených v programu CZ08, Norských fondů 2009-2014

Druhotným cílem iniciativy je účast na společně organizovaném meetingu/semináři partnerů projektů podpořených v rámci programu CZ08 Norských fondů 2009-2014, zprostředkovatele (MF ČR) a partnera programu CZ08 (MŽP ČR) a dalších vyzvaných účastníků z řad laické i odborné veřejnosti a konference 9th Trondheim CCS conference.

Meeting bude zaměřen na zhodnocení bilaterálního přínosu programu CZ08 a vzniklé spolupráce mezi česko-norskými partnery, respektive sítě česko-norského partnerství mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti zabývající se oblastí CCS/CCU technologiemi a nastínění jejího vývoje v budoucnosti (udržitelnosti), zejména rozšíření této sítě o nové partnery z ČR, Norska a mezinárodních organizací.

Meeting bude koncipován v podobě diskuzního setkání mezi jednotlivými účastníky z řad výzkumných a vývojových pracovišť z oblasti CCS technologií v Norsku, ČR a světě.

 

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

Materiály iniciativy: