,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa – NF-CZ08-BFB-1-012-2015 – 3rd POST COMBUSTION CAPTURE CONFERENCE AND SASK POWER SYMPOSIUM

Název iniciativy: Mezinárodní konference – 3rd Post Combustion Capture Conference (PCCC)

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-012-2015

Doba realizace iniciativy: 6.– 13. září 2015

Rozpočet iniciativy: Kč 370 540,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 4, (3x ČVUT v Praze, 1x SINTEF ER)

 Shrnutí cílů iniciativy:

Cíly této inciativy je získání a sdílení znalostí a zkušeností z účastníky mezinárodní konference 3rd PCCC konference zaměřenou na tématiku technologií CCS, která se koná od 8-11 září 2015 v Regině v Kanadě (http://www.ieaghg.org/conferences/pccc/52-conferences/pccc/470-3rd-post-combustion-capture-conference).

Tato konference je pořádána pod záštitou IEAGHG (IEA Greenhouse Gas R&D progromme) výzkumného programu organizace IEA (International Energy Agency).

Na konferenci budou představeny výsledky a výstupy z oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové aplikace CCS technologií se zaměřením na technologii separace CO2 ze spalovacího procesu. Konference bude obsahovat speciální sekci, na které budou představeny zkušenosti z reálného provozu demonstrační jednotky na separaci CO2 ze spalin v Boundary Dam (http://saskpowerccs.com/ccs-projects/boundary-dam-carbon-capture-project/). Součástí této konference bude i exkurze na zařízení Boundary Dam.

Součástí iniciativy je i publicita projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 díky přednášce dvou akceptovaných příspěvků (Techno-economic optimization of adsorption process for CO2 capture from coal fired power plants a Assessment of Post Combustion CCS Systems Application for Fossil Fuel Power Plants in Czech Republic).

Iniciativy se zúčastní 4 zástupci žadatele a partnera projektu z donorského státu (SINTEF ER).

Představení (publicita) projektu na této mezinárodní konferenci zvýší prestiž tohoto projektu, umožní konzultovat postupy a řešení s experty z oblasti Amerického kontinentu (zejména USA, Kanady atd.) a rozšíří možnosti další spolupráce mezi partnery projektu a průmyslovými a akademickými pracovišti zabývající se problematikou CCS technologií pro fosilní zdroje v této oblasti, tj. zvýší potenciál a efektivitu následné udržitelnosti výzkumného projektu.

Možnost exkurze (respektive získání provozních informací, znalostí a zkušeností) na zařízení s reálnou aplikací technologie pro separaci CO2 umožní zpřesnit analýzy jejich aplikace pro Českou republiku a dále nastínit vhodné zaměření další výzkumné a vývojové práce pro předpoklad jejich nasazení na reálné energetické zařízení

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

Materiály iniciativy: