,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa – NF-CZ08-BFB-1-011-2015 – International Pittsburch Coal Conference

Název iniciativy: Mezinárodní Konference – 2015 Pittsburgh Coal Conference

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-011-2015

Doba realizace iniciativy: 3.– 9. října 2015

Rozpočet iniciativy: Kč 511 630,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 5 (2x ČVUT v Praze, 3x SINTEF EF)

Shrnutí cílů iniciativy:

Cíly iniciativy je získávání a sdílení znalostí a zkušeností z oblasti analýzy, návrhu a provozu energetických zařízení na tuhá fosilní paliva s integrovanými CCS technologiemi s účastníky mezinárodní konference International Pittsburgh Coal Conference (http://www.engineering.pitt.edu/pcc/), která se koná od 5. do 8. října 2015 v Pittsburghu, USA.

Konference International Pittsburgh Coal Conference (dále označovaná Pittsburgh) patří mezi nejprestižnější energetické konference na světě s dlouhodobou tradicí, tento rok se koná 32. ročník.

Oblast zaměření na energetické systému využívající tuhá paliva (tj. uhlí) plně koresponduje s potřebami energetického průmyslu ČR (energetiky a teplárenství).

Součástí iniciativy je i publicita projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 díky 2 akceptovaným přednáškám příspěvků s dílčími výstupy z aktivit WP2 a WP3.

Představení (publicita) projektu na této mezinárodní konferenci zvýší prestiž tohoto projektu, umožní konzultovat postupy a řešení s experty z celého světa a rozšíří možnosti další spolupráce mezi partnery projektu a průmyslovými a akademickými pracovišti zabývající se novými technologiemi pro uhelné energetické zdroje, tj. zvýší potenciál a efektivitu následné udržitelnosti výzkumného projektu.

Iniciativa umožní zvýšit bilaterální dopad spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 díky společné účasti 5 členů řešitelských týmů norského partnera a žadatele projektu.

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015