,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Inciativa – NF-CZ08-BFB-1-010-2015 – POWER GEN ASIA 2015

Název iniciativy: Konference POWER GEN Asia

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-010-2015

Doba realizace iniciativy: 30. srpna– 5. září 2015

Rozpočet iniciativy: Kč 129 385,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 2 za ČVUT v Praze

Shrnutí cílů iniciativy:

Cíly iniciativy je sdílení a Cíly inciativy je získání a sdílení znalostí a zkušeností z oblasti energetických systémů a CCS technologií (řešených v bilaterálním projektu Norských fondů s označením NF-CZ08-OV-1-003-2015) s účastníky mezinárodní konferenci POWERGen Asia 2015, která se v tomto roce koná od 1. do 3. Září 2015 v Bangkoku v Thajsku (http://www.powergenasia.com/index.html#showcase_2). Konference POWERGen Asia je konference s širokou mezinárodní účastní jak z akademického ale zejména průmyslového oblasti.

Konference POWER Gen Asia patří mezi prestižní mezinárodní konference se zaměřením na problematiku energetických systémů (energetických zdrojů) a vysokou účastí zejména průmyslových a akademických pracovišť z celého světa.

Asijská průmyslová i vědecká pracoviště patří ke špičce v oblasti výzkumných aktivit v oblasti energetických systémů, včetně nových trendů, jako jsou CCS technologie.

Součástí iniciativy je i publicita projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 díky přednášce příspěvku s názvem Alternative utilization of waste heat streams in pre-combustion CCS IGCC power plants, představujícím dílčí závěry aktivity WP3 – Technicko-ekonomická analýza systému.

Představení (publicita) projektu na této mezinárodní konferenci zvýší prestiž tohoto projektu, umožní konzultovat postupy a řešení s experty z oblasti Asijského kontinentu (Číny, Japonska, Koreji) a rozšíří možnosti další spolupráce mezi partnery projektu a průmyslovými a akademickými pracovišti zabývající se problematikou CCS technologií pro fosilní zdroje v této oblasti, tj. zvýší potenciál a efektivitu následné udržitelnosti výzkumného projektu.

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

Materiály iniciativy: