,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Dokumenty ke stažení

9the Trondheim CCS conference

Diskuzní meeting : CZECH-NORWEGIAN COOPERATION IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CCS TECHNOLOGIES – PAST, PRESENT AND FUTURE OF PARTNERSHIPS FORMED UNDER THE CZ08 PROGRAMME, NORWAY GRANTS 2009-2014

Diskuzní seminář : Cooperation Between the Forerunner and follower Countries in CCS research: The Example of Norway and the Czech Republic

Czech-Norway grants 2009-2014, programme CZ08–Carbon Capture and Storage
– Opening ceremony

–projects introduction

Czech-Norwegian experience from cooperation in CCS research-the benefits and issues in practice
International cooperation between forerunner and follower countries in CCS research (panel discussion)

Česko-Norská konference: ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 V PODMÍNKÁCH ČR – SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY A NORSKA

Seminář CO-OPERATION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CARBON CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGIES (pozvánka)

Konference Power and Energy 2016

Energy Systems Conference 2016: 21st Century Challenges

8th International Freiberg Conference

Konference SCPPE 2016

VII. Bilaterální workshop projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015

Seminář “Zachycování a ukládání CO2” – projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015

Konference CO2 Summit II: Technologies and Opportunities

Konference Kotle a energetická zařízení 2016 – březen 2016 – Brno

V. Bilaterální workshop projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 – leden 2016, Trondheim

IV. Bilaterální workshop projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 – listopad 2015 Praha

Vyzvané přednášky z oblasti výzkumu technologií pro záchyt CO2

Energetický seminář – Lednice na Moravě, Česká Republika

Post Combustion Capture Conference – 3rd PCCC Regina, Kanada

Power Gen Asia 2015 – mezinárodní konference, Thajsko, Bangkok

8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage TCCS-8

Education, Research and Innovation – Mezinárodní konference ERIN 2015

Úvodní seminář projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 – Studie Pilotních technologií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Zahajovací konference programu CZ08 – ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO, Norských fondů 2009-2014