,

Czech-Norway Pilot CCS Study

V. Bilaterální workshop – leden 2016 – Trondheim, Norsko

20.1.2016

Ve dnech 12. – 13. ledna 2016 se uskutečnil V. bilaterální workshop partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 SINTEF ER, Trondheim, Norsko. Cílem workshopu bylo zhodnocení stavu řešení jednotlivých aktivit, návrh harmonogramu postupu řešení úkolů pro další období, návrh konferencí/workshopů/seminářů k prezentaci výstupů projektu před mezinárodním auditoriem a ekonomicko-administrativní přípravy pro finalizaci podkladů pro monitorovací zprávu a žádost o platbu.

V. bilaterální workshop _2

Bilaterálního workshopu se zúčastnilo celkem 11 zástupců (z toho 3 za žadatele projektu ČVUT v Praze (M. Vitvarová, V. Novotný, O. Bartoš), 7 z řad SINTEF ER (J. Jakobsen, Ch. Fu, G. Skaugen, B. L. Hagen, S. Roussanaly, D. Berstad, R. Anantharaman atd.)) a 1 z řad průmyslového partnera (L. Pilař) formou skype konference.

Základní program workshopu je ke stažení na Programme Workshop January 2016 Trondheim.