,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Účast na semináři Energie z Biomasy v Lednici, ČR

21.9.2015

Ve dnech 17. – 18. 9. 2015 se zástupci žadatele projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (M. Vitvarová, J. Havlík, J. Opatřil) zúčastnili semináře Energie z Biomasy pořádaného Energetických ústavem, FSI VUT Brno v areálu penzionu Včelařský dvůr, Lednice ČR.

2015-09-18 11.00.49

Na semináři byly přednesen příspěvek s dílčími mezi výsledky aktivity WP2.1 – Příprava paliva – Energetický seminář – Havlík se zaměřením na optimalizaci výpočtových metod pro návrh výměníků využívajících odpadní teplo brýdových par ze sušení tuhých paliv.

Během semináře byly prezentovány příspěvky akademických, výzkumných i průmyslových pracovníků z ČR a Slovenska z různých oblastí energetiky (CCS technologie, sušení tuhých paliv, obnovitelné zdroje energie, optimalizace návrhu spalovacích zařízení pomocí CFD metodiky, výroba zemního plynu z bioplynu – využití membránových technologií atd.).