,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Účast na mezinárodní konferenci Education, Research and Innovation (ERIN) 2015 v Monínci, ČR

11.5.2015

Ve dnech 4. – 6. 5. 2015 se zástupci žadatele projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (M. Vitvarová, J. Havlík, P. Slouka, M. Vodička, J. Opatřil – ČVUT v Praze) se zúčastnili mezinárodní konference ERIN 2015 společně pořádanou ČVUT v Praze a TU Wien v areálu hotelu Monínec v ČR.

DSC_0214

Na konferenci byl přednesen příspěvek (v anglickém jazyce) s názvem Hodnocení integrace technologií/systémů pro separaci, využití a skladování CO2 (CCUS) v uhelných elektrárnách v podmínkách ČR (v originálním znění ASSESSMENT OF CCUS SYSTEMS INTEGRATION INTO COAL POWER PLANT IN THE CZECH REPUBLIC).

DSC_0197

Současně byly prezentovány informace (cíle, vize, postupy, předpokládané výstupy) o projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 – Studie pilotních technologií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR formou posterové prezentace (Informační poster o projektu – V1).

DSC_0261