Czech-Norway Pilot CCS Study

Účast na konferenci Kotle a Energetická zařízení 2016 ve dnech 14. – 16. 3. 2016 v hotelu Voroněž I. – Brno, Česká republika

9.3.2016

Ve dnech 14. – 16. 3. 2016 se zástupci žadatele projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (M. Vitvarová, T. Dlouhý, F. Hrdlička) zúčastnili konference KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ pořádaného Asociací výzkumných organizací (AVO) v kongresovém centru hotelu Vorověž I., Brno, Česká Republika.

Na konferenci byl přednesen příspěvek s názvem CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky“, který prezentuje výsledky z řešení aktivity WP3.1 a WP3. 2.

Program konference je ke stažení zde (Program_konference_Kotle a energetická zařízení 2016).