,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Účast na mezinárodní konferenci International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh USA

25.10.2015

Ve dnech 5. – 8. října proběhla v L. Lawrence Convention Center, Pittsburg, USA, mezinárodní konference International Pittsburgh Coal Conference s aktivní účastí partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (J. Hrdlička, T. Dlouhý – ČVUT v Praze, J. Jakobsen, S. Roussanaly, A. Brunsvold – SINTEF ER).

IMG_20151006_104525

Zástupci partnerů projektu představili formou prezentací 2 příspěvků (Techno-Economic Evaluation of a Low-Temperature CO2 Capture Unit for IGCC Plants, Specification of NOx Emissions From Combustion of Lignites in a BFBC) dílčí výsledky realizovaného projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015.

IMG-20160113-WA0002

Program konference je k nahlédnutí na webových stránkách konference.

Účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 byla podpořena z Norských fondů 2009-2014, konkrétně z Fondu pro bilaterální spolupráci programu CZ08, projektem NF-CZ08-BFB-1-011-2015.