Czech-Norway Pilot CCS Study

Účast na konferenci CENERGI 2016 v únoru 2016, Hotel Prométheus, Dolní Morava

15.2.2016

Ve dnech 3. – 5. 2. 2016 se zástupci žadatele projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (J. Havlík, J. Opatřil a V. Novotný) zúčastnili konference CENERGI 2016 pořádaného Energetických ústavem, FSI VUT Brno v areálu hotelu Prométheus, Dolní Morava ČR.

Na semináři byly předneseny příspěveky s dílčími mezi výsledky WP3.1 a WP3. 3 s názvem “Modelování elektrárny založené na paroplynovém oběhu s integrovaným zplynováním a technologií záchytu CO2″.

Během konference byly prezentovány příspěvky akademických, výzkumných i průmyslových pracovníků z ČR a Slovenska z různých oblastí energetiky.