,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Úvodní seminář projektu Czech-Norway Pilot CCS Study

15.4.2015

V rámci projektu Studie Pilotních Technologií CCS pro Uhelné zdroje v ČR (Czech-Norway Pilot CCS Study), byl uspořádán první seminář pro odbornou veřejnost. Seminář proběhl dne 10. 4. 2015, v konferenčním sále na Masarykově koleji. Semináře se zúčastnili zástupci z řad všech řešitelských týmů – ČVUT v Praze, ÚJV Řež a.s., a SINTEF. Dále si přišli poslechnout přednášky zástupci z Masarykovy Univerzity a The Research Council of Norway. V rámci semináře, který byl zaměřený na Pilotní Studie a průzkumy pro CCS technologie, Zachycování a ukládání oxidu uhličitého, byly představeny závěry z předešlých projektů zaměřených na Oxyfuel a Post Combustion. Dále byly představeny základní technologie pro separaci a ukládání CO2 a účastníci byli seznámeni s jednotlivými okruhy, kterým se budou věnovat jednotliví pracovníci řešitelského týmu.

SEM_NF