Czech-Norway Pilot CCS Study

Meeting/Forum „CZECH-NORWEGIAN COOPERATION IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CCS TECHNOLOGIES – PAST, PRESENT AND FUTURE OF PARTNERSHIPS FORMED UNDER THE CZ08 PROGRAMME, NORWAY GRANTS 2009-2014“

18.6.2017

Dne 12. června od 15:00 do 18:00 v prostorách SINTEF ER (partnera z donorského státu projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015), Trondheim, Norsko, proběhl diskuzní meeting/fórum s názvem „CZECH-NORWEGIAN COOPERATION IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CCS TECHNOLOGIES – PAST, PRESENT AND FUTURE OF PARTNERSHIPS FORMED UNDER THE CZ08 PROGRAMME, NORWAY GRANTS 2009-2014“ organizovaný ve spolupráci partnerů projektů podpořených z programu CZ08 Norských fondů 2009-2014 (Czech-Norway PilotCCS, REPP-CO2 a HITECARLO) a za aktivní účasti zprostředkovatele programu CZ08 (MF ČR) a partnera projektu programu CZ08 (MŽP ČR).

Diskuzního meetingu se zúčastnilo 20 zástupců z řad zástupců partnerů projektu a zástupců z řad veřejné správy z ČR i Norska

Meeting byl rozdělen do dvou základních částí. V první části byly prezentovány:

  • informace o programu CZ08 v rámci Norských Fondů 2009-2014 a připravovaných programů Norských fondů 20015-2021, zástupci zprostředkovatele programu CZ08 – MF ČR (J. Hodík, R. Mánková, J. Fridrich)
  • informace o dalších možnostech podpory výzkumu a vývoje v oblasti CCS technologií v rámci programu NER 300, respektive Inovačního fondu, zástupce partnera programu CZ08 – MŽP ČR (F. Hájek)
  • informace o stávajících a budoucích projektech v oblasti výzkumu a vývoje českých partnerů projektu REPP-CO2 (V. Hladík – Česká Geologická služba) a Czech-Norway PilotCCS/HITECARLO (J. Hrdlička – ČVUT v Praze)

Druhá část meetingu byla koncipována jako volná diskuze mezi účastníky meetingu.

Meeting byl realizován za podpory Fond pro Bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ08, iniciativa NF-CZ08-BFB-1-035-2017.

Prezentace z meetingu jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.