,

Czech-Norway Pilot CCS Study

IV. pracovní workshop v listopadu 2015 na ČVUT v Praze

2.10.2015

ČVUT v Praze s partnery SINTEF ER a ÚJV Řež pořádají IV. pracovní workshop projektu NF-CZ08-oV-1-003-2015. Cílem workshopu je prezentace a diskuze k postupům (stávajícím i budoucím) řešení dílčích aktivit projektu.

Workshop se bude konat v prostorách Konferenčního centra, Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, 166 07  Praha 6) dne 4. listopadu 2015 od 13:00.

budova_dejvice01_200_01

Souběžně z workshopem je naplánovaná celodenní exkurze na energetická zařízení v ČR (konkrétně IGCC Vřesová a NGCC Počerady), která se uskuteční dne 5. listopadu 2015.

Elektrárna Vřesová – Pohled
Počerady Elektrárna Počerady [http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/paroplynove-elektrarny/pripravovane-projekty-paroplynovych-elektraren-cez.html)]

Informace o postupu registrace účasti na tomto workshopu jsou uvedeny v pozvánce na tuto akci (Pozvánka – pracovní workshop listopad 2015).