,

Czech-Norway Pilot CCS Study

III. workshop projektu – červen 2015 – Trondheim Norsko

24.6.2015

Ve dnech 16., 19. a 22. června se uskutečnil III. bilaterální workshop partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015, který byl rozdělen do oddělných sekcí (exkurze na technické zařízení, řešení ekonomicko-administrativních příprav monitorovací zprávy i řešení projektu a stavu řešení dílčích aktivit a přípravy harmonogramu na další období – příprava integrace nových dodatečných aktivit a iniciativ projektů podpořených z bilateriálního fondu programu CZ08 projektů Norských fodnů 2009-2014).

DSC_5449

Bilaterálního workshopu (respektive workshopů) se zúčastnilo celkem 12 zástupců (z toho 3 za žadatele projektu ČVUT v Praze (M. Vitvarová, J. Havlík, L. Veselý), 2 za průmyslového partnera ÚJV Řež (L. Pilař, T. Hroch) a 7 z řad SINTEF ER (J. Jakobsen, S. Roussanaly, D. Berstad, R. Anantharaman atd.)).

Realizování těchto aktivit bylo spojeno s účastní na mezinárodní konferenci 8th Trondheim Carbon Capture Conference.