Czech-Norway Pilot CCS Study

Diskuzní seminář “Cooperation Between the Forerunner and follower Countries in CCS research: The Example of Norway and the Czech Republic”

20.11.2016

Dne 14. listopadu od 8:00 do 13:00 ve SwissTech Convention Center, Lausanne, Švýcarko, proběhl diskuzní seminář s názvem “Cooperation Between the Forerunner and Follower Countries in CCS research: The Example of Norway and the Czech Republic” organizovaný ve spolupráci partnerů projektů podpořených z programu CZ08 Norských fondů 2009-2014 (Czech-Norway PilotCCS, REPP-CO2, HITECARLO a ShaKE-CCS), zprostředkovatele programu CZ08 (MF ČR) a partnera projektu programu CZ08 (MŽP ČR).

Diskuzního semináře se zúčastnilo 40 zástupců z řad odborné veřejnosti z 9 zemí (ČR, Norsko, Rakousko, Itálie, USA, Japonsko, Rumunsko, Finsko, Dánsko).

Diskuzní seminář byl rozdělen do dvou základních částí. V první části byly prezentovány:

  • informace o programu CZ08 v rámci Norských Fondů 2009-2014 a dalších možnostech budoucí spolupráce v oblasti CCS technologií v rámci nově připravovaných Norských fondů 20015-2021, zástupci zprostředkovatele programu CZ08 (J. Hodík – MF ČR), partnera programu (F. Hájek – MŽP ČR) a Norway Research Council (A. Slagtern).
zástupci MF ČR, MŽP ČR a NRC

    Foto1: zástupci MF ČR, MŽP ČR a NRC

  • základní informace projektech (cílech, vizích, publicitě) podpořených v rámci programu CZ08, Norských fondů 2009-2014, hlavními řešiteli projektů, konkrétně za Czech-Norway PilotCCS Study (T. Dlouhý – ČVUT v Praze), za REPP-CO2 (V. Hladík – Česká geologická služba) a za HITECARLO (K. Ciahotný – VŠCHT Praha).
  • zkušenosti z česko-norské spolupráce s pohledu českého a norského zástupce v rámci projektů podpořených v programu CZ08, M. Vitvarová (ČVUT-CZ) a S. Roussanaly (SINTEF-NO) za Czech-Norway PilotCCS Study, R. Berenblyum (IRIS-NO) a J. Franců (ČGS-CZ

Druhá část semináře byla koncipována jako panelová diskuze s vybranými zahraničními experty (J. Gale – IEA GHG, Ch. Consoli – Global CCS Institute, T. Wildenborg – CO2GeoNet, V. Hladik – ČGS, N. P. Christensen – GASSNOVA) moderovaná Gaelle Cauchois (Cauchois consulting) na téma “International cooperation between forerunner and follower countriesin CCS research”.

panelisté a moderátorka zleva - Ch. Consoli, N. P. Christensen, V. Hladik, G. Cauchois, J. Gale, T. Wildenborg

panelisté a moderátorka
zleva – Ch. Consoli, N. P. Christensen, V. Hladik, G. Cauchois, J. Gale, T. Wildenborg

Seminář byl realizován za podpory Fond pro Bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ08, iniciativa NF-CZ08-BFB-1-018-2016.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.