,

Czech-Norway Pilot CCS Study

ČESKO-NORSKÁ KONFERENCE: ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 V PODMÍNKÁCH ČR – SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY A NORSKA

18.11.2016

Ve dnech 7. –8. Listopadu  2016 se na Masarykově koleji v Praze uskutečnila  česko-norská konference v rámci programu CZ08 Norských fondů pořádaná ÚJV Řež, a. s., Českým vysokým učením technickým v Praze a Českou geologickou službou.

dsc_7020

Na konferenci byly představeny hlavní výsledky a závěry výzkumných projektů realizovaných v rámci programu CZ08 Norských fondů – „Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR‟ (www.czech-norway-pilotccs.cz) a „Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)‟ (www.geology.cz/repp-co2). A dále byly představeny aktuální projekty řešící problematiku CCS za přispění Technologické agentury ČR a dalších program.

Program a jednotlivé prezentace jsou k dispozici zde