,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Získání podpory 3 projektů z fondu pro Bilaterální spolupráci programu CZ08 Norských fondů 2009-2014

1.8.2015

Dne 30. 7. 2015 byly schváleny k financování 3 projekty z fondu pro Bilaterální spolupráci programu CZ08 Norských fondů 2009-2014, jejichž cílem je prezentace dílčích výstupů a publicita projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 před účastníky z řady akademických, výzkumných a průmyslových pracovišť na uznávaných mezinárodních konferencích, a to:

Hlavními cíly projektů je získávání a sdílení znalostí a zkušeností z oblasti analýzy, návrhu a provozu energetických zařízení na tuhá fosilní paliva s integrovanými CCS technologiemi s účastníky mezinárodních konferencí a představení (publicita) projektu mezinárodními publiku z řad akademických, výzkumných i průmyslových pracovišť.

Projekty umožní zvýšit bilaterální dopad spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 díky společné účasti 11 členů řešitelských týmů SINTEF ER (norského partnera) a ČVUT v Praze (žadatele projektu).