,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Energy Systems Conference 2016: 21st Century Challenges

20.6.2016

Ve dnech 14. – 15. 6. 2016 se zástupci řešitele projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (M. Vitvarová, V. Novotný, L. Veselý) zúčastnili konference Energy Systems Conference 2016: 21st Century Challenges, pořádané v QEII Centre, Westminster, London, UK.

London_1

Na konferenci byly prezentovány příspěvky formou posterů:

  • ABSORPTION POWER CYCLES AS AN EFFICIENT MEAN OF LOW TEMPERATURE HEAT UTILIZATION
  • Investigation of Impacts from Impurities on Cooler Performance in CCS Systems
Postery jsou k dispozici zde.