,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Účast na mezinárodní konferenci 3rd Post Combustion Capture Conference a SaskPower Symposiu, Regina Kanada

15.9.2015

Ve dnech 8. – 11. září 2015 se zástupci parterů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (M. Vitvarová, J. Havlík, O. Burian) zúčastnili mezinárodní konference 3rd Post Combustion Capture Conference, pořádanou organizací IEAGHG.

DSC_0635_2

Zástupci partnerů projektu přednesli na konferenci příspěvek (ve formě posteru) s názvem Hodnocení aplikace CCS technologií post combustion v elektrárnách na fosilní paliva v podmínkách ČR (v originále ASSESSMENT OF POST COMBUSTION CCS SYSTEMS APPLICATION FOR FOSSIL FUEL POWER PLANTS IN CZECH REPUBLIC).

Konference se zúčastnilo okolo 180 zástupců z řad mezinárodní akademické, výzkumné i průmyslové partnerů z 21 zemí. Program konference a SaskPower Symposia je ke stažení zde (PCCC3 Programme_final_email).

Prezentace příspěvků jsou volně ke stažení na webových stránkách konference v sekci PCCC3 Technical Programme.

Součástí konference bylo SaskPower Symposium a exkurze na pilotní/demonstrační jednotku technologie pro separaci CO2 na bázi aminů integrované do černouhelného bloku o výkonu 100 MWe v Boundary Dam.

SaskPower Symposium představilo první technicko-ekonomické závěry z ročního provozu této pilotní/demonstrační jednotky v Boundary Dam, včetně budoucího vývoje a inovací plánovaných na tomto zařízení, respektive této elektrárně (rozšíření integrace CCS technologie na další dva uhelné bloky na této elektrárně). Hlavní závěry z provozu tohoto zařízení byly shrnuty v nově vydané technické zprávě, stažené na webových stránkách organizace IEAGHG v sekci 2015 Technical Reports, jež se podílela na vytvoření této technické zprávy.

Fotografie pořízené během účasti na těchto akcích jsou uloženy/ke shlédnutí v sekci Fotogalerie.

Účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 byla podpořena z Norských fondů 2009-2014, konkrétně z Fondu pro bilaterální spolupráci programu CZ08, projektem NF-CZ08-BFB-1-012-2015.